Xây dựng thương hiệu bằng các hoạt động văn hoá

Xây dựng thương hiệu bằng các hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Case study thành công và thất bại với Oppo, Mobifone, Piaggio, Hennessy, Davines, Toyota, LV, P&G, Honda, Audi,…
Truyền thông ở những nền văn hoá khác nhau: những điều cần chú ý, những ổ voi ổ trâu cần tránh…
Biên độ bao dung của các nền văn hoá liên quan thế nào tới các chiến dịch pr marketing.
Học management như các bạn Pháp này mới tuyệt: cuối chương trình đi 4 châu, học văn hoá kinh doanh của Bắc Mỹ, Đông Âu, Tây Âu, châu Á với những người làm nghề.
Trở lại trường xưa, chụp ảnh với cô giáo xưa.