Tuyển người may áo dài

Tuyển người may áo dài.
Xin đọc kỷ yêu cầu : Mai áo dài lụa cho người lùn 1m58, vai rất nhỏ, vú rất to, eo rất nhỏ, mông rất to. Nhìn chung là tướng hình zic zắc.
Ca này khó phải Thầy mới may được vì mình đã thử qua rất nhiều thợ rồi và vất hết, Thầy nào thấy help được ca này thì mình thẩy cho 4 cái khăn lụa chanel khổ 1m2, tks trước, mình 0908 531 888.