Trong cái lúc các bạn ca thán sao họ giầu vậy hoặc sao làm dc như họ

Trong cái lúc các bạn ca thán sao họ giầu vậy hoặc sao làm dc như họ,tôi trả lời hộ các bạn hơn nhau ở chữ ( Tâm tu tại gia-sau tu cửa phật )…. Đay là một trong những gia chủ có tâm nhưng vẫn thiếu chữ tu,chỉ momg vk ck e nó tu tốt-mẹ ck tu dc vạn tâm để cho gd phúc đức nhiều đời..Adidaphat
Phúc thầy đã giúp nhưng hưởng vạn phúc thì gia chủ còn phải tự tu ( Tu gia chung-tu khiêm nhương-tu thiên nhẫn )
p/s Ai muốn phúc đức tiền tài nhiều đời thì hãy tu từ bjo đi vẫn còn kịp đó các bạn,ai thấy mình nói đung cho xin một like nhé