Trời xanh

Trời xanh, mây trắng, nắng trung du
– Để quyến rũ ai đi cùng có cần phải up lên vài chục ảnh một lúc không nhỉ? ( chắc không!) nhưng mình định up vài chục chiếc . Giờ up file thứ 1 có chục chiếc thôi.
Tiếc là trình thấp, máy cùi. Giá là full frame nhỉ? Mang về cho bà con cảnh sắc trung du để bà con phấn khích nhảy lên đi.
Cũng từ bộ ảnh của nhiếp Vũ Hậu mà lồng lộn lên đi hỏi, đi tìm nhưng…. vẫn chưa phải đây, còn xa hơn, còn đi tìm nữa….
Xin phép bà con nhà cháu chót chụp nhiều quá! Ảnh còn nhiều chưa biết lấy cớ gì đây!