Tôi tra thử dồi nhé

Tôi tra thử dồi nhé, cái mặt nạ nặng chất tiêm chích này ở Việt Nam chỗ rẻ nhất 550k, chỗ đắt nhất 760k hoảng loạn luôn. Đang lang thang đây ai lấy tôi nhặt hộ 360k/ hộp 10 miếng.
Note: đây là thớt mua hộ cuối cùng! Không nhận mọi chủng loại inbox kỳ quái đáng sợ nữa, chân có dấu hiệu sắp rời ra còn lưng thì đau oằn mà còn lâu nữa mới lết về đến khách sạn đây