Tối nay

Tối nay, được mẹ nấu hủ tiếu chay cho ăn, mới nhớ là ngày Phật Đản.
Đối với mình thì tôn giáo nào cũng tốt cả, cũng giáo huấn và hướng con người đến với chân – thiện – mỹ, quay về với nguồn cội tốt đẹp của sự sống.
Với triết lý của Phật, mình thấm nhất đó là vô ngã, là buông bỏ:
– Bỏ đi cái tôi để sống chứa chan
– Bỏ đi cái sĩ để nhẹ gánh lo
– Bỏ đi những thứ vốn đã không thuộc về mình cho nhẹ nỗi lòng
– Bỏ đi những thứ hữu danh vô thực để đỡ gồng mình
– Bỏ đi tiếng đời dị nghị cho tâm thanh thản
………
Còn nhiều thứ phải bỏ đi lắm, nên phải học từ từ để buông bỏ. Nếu bỏ được hết, thì chắc lên núi rồi :D.
See Translation