Tối nay ta muốn uống thật say

Tối nay ta muốn uống thật say
Và thật may có rượu ba tự nấu
Lá trồng rồi kiếm cuốn điếu châm diêm
Thỏa cơn mơ thỏa làn khói mộng mị
Mộng đi rồi mị còn ở lại không???
Không, có mộng mới còn có mị
Mộng tan rồi mị cũng hóa hư vô
Ta say men, say khói hay say tình
Say trong tỉnh tỉnh trong say để mà cười ngất ngất
Ta say đủ một cơn say rất giả
Bởi rượu hết mất rồi 😀
Chỉ còn nỗi nhớ là còn thật, rất thật
Mất ngủ chỉ tại con kun nó lên giường mình nằm chễm chệ và đẻ ra 5 cún con yêu á, làm sao mà không nhường cho được chớ, thành đứa không giường và bị ra khỏi gian chính rồi, sớm nào dậy cũng có đứa lẻn nhảy lên giường liếm láp như thể tui mà cục xương giò í, huhu
Ka ka đọc đến đây thì cười cho thật tươi rồi ngủ thật ngon nhá nhá, đi kiếm chỗ trú đêm dài cái đã!
See Translation