“Tôi đã cầm những số tiền lớn hơn thế này

“Tôi đã cầm những số tiền lớn hơn thế này. Tự mình thấy không có gì quá to tát để giấu hết”, ông Khánh chia sẻ nguyên nhân mình tự nguyện không đeo mặt nạ và cho biết bản thân cũng không có cảm xúc gì đặc biệt khi hay tin trúng thưởng.
=====================
Mình mà trúng mình cũng không đeo mặt nạ làm gì 🙂