Thông báo

Thông báo, trên cái Fb này ngoài Vinh tool ra thì mình đéo tín nhiệm thằng nào, đéo giới thiệu ai hết. Các bạn đừng nghĩ ai đó là bạn với tôi thì nó uy tín. Đừng ai bị lừa rồi mới kêu “tưởng” “tưởng”…
Tôi chỉ dùng 2 fb, đều tên Nguyễn Văn Vinh, trên ava có sđt, gọi để check bất cứ lúc nào.
500k/shot
See Translation