Thời mình bắt đầu vào cấp 3 thì đây là con xe thể hiện đẳng cấp của học sinh, gọi là “con Phượng” (không phải ý…

Thời mình bắt đầu vào cấp 3 thì đây là con xe thể hiện đẳng cấp của học sinh, gọi là "con Phượng" (không phải ý chửi các bạn nào tên Phượng).
Rồi sau đó đến thời "xe địa hình" trước khi cơn lũ xe máy Loncin, Lifan giá rẻ ập vào thay thế toàn bộ con phượng rồi mini Tàu này nọ.rồi chuyển sang xe máy
Thanh đã đi xe máy chỉ với đôi găng tay nam mua tại wetrek.vn
Tới đây mà cấm xe máy, rồi Taobao, Alipay của anh Jack Ma có phiên bản tiếng Việt thì phượng hoàng sẽ lại tái sinh chăng?