Thỉnh thoảng mình thấy mọi người trên này vẫn hỏi nhau: trong thời đại bình đẳng giới

Thỉnh thoảng mình thấy mọi người trên này vẫn hỏi nhau: trong thời đại bình đẳng giới, nên dạy con trai như thế nào cho hợp lẽ nhỉ?! Thể hiện sức mạnh nam tính truyền thống quá – nhiều khi thành offensive với sức mạnh nữ giới đang lên…???
Trong những trường hợp này, mình thực sự trân trọng sự nam tính của đàn ông. Phụ nữ và trẻ con, cho dù thế nào, cũng thường xuyên là đối tượng bị o ép và bắt nạt. Những lúc ấy, một người đàn ông không quen biết sẵn sàng chuốc lấy rắc rối mà đứng lên bảo vệ lẽ công bằng cho người phụ nữ và bảo vệ em nhỏ… luôn là người nam tính nhất trong mắt bất kể phụ nữ nào: dù là kẻ hùng hổ đòi quyền bình đẳng hay loại nữ nhi yếu liễu thích dựa dẫm. Đó cũng là minh chứng cho thấy phụ nữ luôn cần đàn ông cho-ra-đàn-ông trong thế giới của họ!