Thiệt chứ mới coi trailer thôi mà thấy mắc cười rồi đó

1 1  
Thiệt chứ mới coi trailer thôi mà thấy mắc cười rồi đó! Bà chị tui hình như bả áp hết cái tính điên điên của bả vô làm film hay gì. Trailer gì mà thấy tuột quừn không!
Nôn từ lúc film mới bấm máy , vì trong film các diễn viên mặc đồ Marc không à, lúc đó còn chưa tiếp xúc với chị Lê Tú Vi mà giờ thì chị em đã thân ai nấy lo, vẫn chưa cắt máu ăn thề haha :)))
Nói chứ nôn lắm, film mà ra thề sẽ dắt cả gia đình dòng họ đi ủng hộ coi cho nát rạp luôn thì thôi
See Translation