Tham gia CHIẾC NÓN KỲ DIỆU…đoán kết quả đi các bạn ơi

Tham gia CHIẾC NÓN KỲ DIỆU…đoán kết quả đi các bạn ơi !!!
Chỉ còn 01 một chữ nữa là đọc được kết quả vòng đặc biệt ….Khó quá…khó quá…đó là chữ gì ??? Các bạn góp ý đi !!! Chữ “S…” ( cai Son…), hay là chữ “ R…” ( cái Ron…), hay là chữ “ L…” ( cái Lon…)….