Tên đúng của bài này là NAN ĐẮC HỮU TÌNH NHÂN

Tên đúng của bài này là NAN ĐẮC HỮU TÌNH NHÂN – Khó có được người tình do cô Quan Thục Di hát. Có 2 bản tiếng Phồ Thông và tiếng Quảng Đông. Mặc dù là nghe không hiểu gì ráo trơn ráo trọi. Nhưng thích bản tiếng Quảng hơn. Và bài tiếng Quảng được mọi người bản xứ yêu thích hơn.
Thập niên 90 qua Việt Nam thì được ca sĩ Jimmy Nguyễn chuyển lời Việt mang tên Tình Như Lá Bay Xa, một bản mà tui rất thích cho đến giờ, đi karaoke một thời làm mưa làm gió Karaoke 61 nè kkk
Bởi đúng là NAN ĐẮC HỮU TÌNH NHÂN

( link này là tiếng Phổ Thông nè : https://www.youtube.com/watch?v=XzaLT8Bz0Jw, có sub dịch nghĩa tiếng Việt )
See Translation