Son dưỡng Dior (Lip balm Dior), Chỉ cần lôi em ra, bật nắp là mấy nàng xung quanh sẽ đỏ mắt đây

Son dưỡng Dior (Lip balm Dior)
Chỉ cần lôi em ra, bật nắp là mấy nàng xung quanh sẽ đỏ mắt đây. Dù chỉ là dưỡng nhưng ai cũng phải ngoái nhìn
Price: 1,850.
Hàng về 24/7 nhé mấy nàng.
Sản phẩm son velvet chính hãng ngay hôm nay với giá ưu đãi
See Translation