Sóc ạ

Sóc ạ! Hôm nay con cần phải nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc. Ai lại ngay ở lễ khai giảng, trong khi đồng chí mặt trận tổ quốc phường, đồng chí phòng giáo dục, đồng chí uỷ ban và các đồng chí bố không biết tên khác đang thay nhau đọc phát biểu dài như báo Nhân dân thì bên dưới con ngồi…quay lưng lại.
Con hư lắm, mình phải tập trung chăm chú lắng nghe để còn quán triệt và thấm nhuần tư tưởng chứ (mặc dù bố cũng ngồi ngoài nghe, nhưng không hiểu các bác ấy đang nói gì và nói cho ai nghe).
Rút kinh nghiệm nha con! Yêu cô giáo của con nhiều!