30 comments on “Sau khi giải thành công rực rỡ thì trưởng ban tổ chức thành ra như vầy luôn nè :))))

  1. Anonymous Post author

    Nhìn cái tường phía sau.. Hỏng lẻ ở nga3 Kỳ Đồng.. Em đg đến nè

  2. Anonymous Post author

    Đứt ruột ,cười không nín được -tâm thế bá cháy cào cào…Ngọc ơi .

Comments are closed.