Sau hơn 400 năm ly tán

Sau hơn 400 năm ly tán, con cháu họ Mạc cứ mỗi ngày lại tiếp tục thêm những chi họ mới tìm về cội nguồn.
Đến nay cả nước, đã có 53 “họ mượn” khác nhau tìm về gốc Mạc. Vì thế mỗi lần anh em con cháu họ Mạc gặp nhau là mỗi lần xúc động với bao tâm tưởng về dòng tộc.
Giải bóng đá lần thứ IV kết thúc với bao yêu mến – gắn bó – năm nay Đội Tuổi trẻ Mạc tộc tỉnh Quảng Ninh vô địch, mỗi bạn trẻ được thưởng 01 chén rượu của tất cả mọi người chúc mừng