Sáng mai có phải tin hot nhất sẽ là Ho Ngoc Ha CÔNG KHAI MUỐN MẶC ÁO CƯỚI

Sáng mai có phải tin hot nhất sẽ là Ho Ngoc Ha CÔNG KHAI MUỐN MẶC ÁO CƯỚI …. Một đêm thật đầy cảm xúc … câu hỏi hay nhất nhất trong đêm nhạc Love Song …. ” yêu thì mệt , định không yêu nữa, không yêu còn mệt hơn, nên vẫn phải yêu”
càng ngày càng những mộ và yêu thầm bạn Trần Thành Trung vì quá tài giỏi… ai nói Hà không biết hát thì nghe thử xem rồi hãy nói .
Thanks em Ông Hà Thanh Nhàn đã gởi vé đến anh