RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI, Y Đề, Lạc bước dừng chân ở giữa đồi

RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI

(Y Đề)

Lạc bước dừng chân ở giữa đồi

Trông kìa… rẫy chuối gợi thầm tôi

Vườn cây phủ rộng còn xanh lá

Ngọn búp vươn dài đã đỏ ngôi

Dẫn đậm tâm hồn vì gió tỏa

Gài sâu vị giác bởi ai mời

Vàng ươm những nải như ngầm đợi

Hiến mãi chân tình chỉ vậy thôi

lethutrang

HOÀI NIỆM

Bỏng rát bàn tay cuốc hố đồi

Đất cằn sỏi đá nhói lòng tôi

Bạch đàn thuở nọ còn bền gốc

Mái lá bây giờ đã đẹp ngôi

Bát ngát rừng xanh nào kẻ gọi

Mênh mang núi thẳm chẳng ai mời

Tấm thân bệnh tật tan hoài bão

Ghi lại đôi dòng kỷ niệm thôi!

BXP 23.2.2017

BÃI DỨA TẬN ĐỒI

Bãi dứa trồng lâu ở tận đồi

Sau lùm rẫy chuối cạnh nhà tôi

Bông tròn chọc thẳng hoa chào nắng

Gốc đủ vươn dài rễ đậu ngôi

Quả đó e rằng đang giữ chọn

Quà đây ắt hẳn sẽ dâng mời

Rừng xưa đã được thay màu mới

Cuộc sống dân mình đổi dễ thôi./.

TXS 23/02/2017

Bài xướng:

RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI

Màu xanh mát rộng phủ bên đồi

Cảnh vật êm đềm quyến rũ tôi

Vẫy bạn cành tươi xòe lắm vẻ

Đan buồng quả mọng xếp nhiều ngôi

Trông vàng nuốt trọn nhờ hương thoảng

Ngắm ửng nhìn ngon đẫm vị mời

Rẫy chuối nhà ai mà tuyệt nhỉ

Không người chẳng dám…nghĩ thèm thôi.

Lệ Hà 23-02-2017