Ra 1 quyển sách

Ra 1 quyển sách.
Kẻ hèn này, sẽ ra 1 tập chuyện ngắn và mỏng, những chuyện hài ước nhẹ nhàng mà kẻ hèn đã viết.
Tuy nhiên để có giấy phép in, các từ bậy đã bị vặt hết, hỡi ôi đau xót.
Các chuyện ngắn đó đều đã có trên FB kẻ hèn này, chỉ là in lại, mà thôi.
Anh chị hãy mua, để trong toa lét, khi hành sự hãy đọc, sẽ giúp anh chị thư giãn nhẹ nhàng. giá của nó là 79k, hi vọng anh chị trả 80k ko mặc cả, để mấy bạn bỏ tiền ra in cho tôi ko bị lõm, gì chứ ra sách kiểu đéo gì cũng lõm, chứ chưa lãi bao giờ hê hê.
Mong lắm thay, quyển sách sẽ ra vào chủ nhật tuần sau ở Hanoi, mong anh chị đến mua.
anh chị nào sẽ mua, xin chấm cho tôi 1 cái để tôi làm toán.
1 quyển đc 79k
10 quyển 790k
100 quyển 7 củ 9
1k quyển … nhiều quá đéo tính đc, trong 79k thì chia làm 3 phần, tôi đc 1 phần, nhà in 1 phần, bên giấy phép thuế má quảng cáo cắn 1 phần…
3k quyển sẽ đc in, đéo biết đc nhiêu nữa thần toán loạn mẹ óc rồi kệ mẹ đéo tính nữa.
hỡi 40k phô lâu và 3k bạn, hãy mua sách cho tôi.
Sách sẽ ra ở hanoi tuần sau và saigon .