Phá hết đất nước

Phá hết đất nước!
Khi dự án cáp treo lên đỉnh Phan xi păng, rất nhiều người phản ứng, tôi cũng viết rằng, dù không thể leo lên đó, tôi vẫn không chấp nhận đi cáp treo lên, nhưng chúng vẫn làm. Nay thì đến Sơn đoòng!
Tôi vừa coi một chương trình trên Discovery về hệ thống hang động này, và chính các nhà khoa học trên thế giới xem nó như một báu vật.
Một báu vật nhưng tại sao bọn chúng lại nhẫn tâm phá nát? Chỉ có thể trả lời là chúng không xem đất nước này là của chúng, vì vậy muốn vơ vét cho kỳ hết rồi thoát chạy khỏi nơi này.

2 comments on “Phá hết đất nước

  1. Nguyễn Xuân-Hương

    Bọn cầm quyền “đã không xem đất nước này là của chúng, vì vậy muốn vơ vét cho kỳ hết rồi thoát chạy khỏi nơi này. ” Biết thế mà tại sao dân ta cứ cúi đầu chịu đựng ???

    1. Kim Liên Thái

      Với 8 triệu đảng viên có CA cùng QĐ bảo vệ thì nhân dân ta phải cúi đầu vậy.

Comments are closed.