Nhiều cô bạn hay bảo chỉ thích đọc sách nguyên bản (bằng tiếng Anh

Nhiều cô bạn hay bảo chỉ thích đọc sách nguyên bản (bằng tiếng Anh, tiếng Pháp…), tôi nghĩ sẽ hay hơn nhiều khi được đọc bằng tiếng Việt (tất nhiên chỉ trong trường hợp người dịch hay).
Lý do:
– Thứ nhất: tiếng Anh hay tiếng Pháp (có học rồi và quên rồi) của tôi so với vốn tiếng mẹ đẻ sẽ luôn ở trình độ “phọt phẹt”!
– Thứ hai: người dịch hay sẽ đưa những ngữ cảnh gần hơn với sự cảm thông bằng cách dùng ngôn ngữ gần hơn với tâm hồn, khiến ta dễ rung động một cách tự nhiên hơn mà không thấy vướng vì rào cản văn hoá.
Lại thêm một cuốn sách dịch làm tôi xúc động, và thấy yêu đời hơn, lần này, hơi giống với việc xem bộ phim Life Is Beautiful!