27 comments on “Nhẹ nhẹ sáng đầu tuần

 1. Anonymous Post author

  Cầm ly cam thấy nhẹ nhàng gê, cầm ly bia la khác liền ha Trần Hậu n

  1. Anonymous Post author

   Dạ đúng rồi Chị Bia giống vợ vậy nên cầm thấy khác hơn kakakk

  2. Anonymous Post author

   Nguyễn Phương Hằng Kakakak Chị nói vậy chắc là đúng vậy quá

  1. Anonymous Post author

   Tiết chế được với bia rượu, con người sẽ nhẹ nhàng hơn

  1. Anonymous Post author

   Quách Cung Phongdc ah,bua nao hen may ban di ne,tag may ban A5 vao hop cafe 1 bua cho vui.

Comments are closed.