Nhà mỗ đang hoàn thiện

Nhà mỗ đang hoàn thiện. Nhưng đã không biết bao nhiêu ý kiến.Từ nhà ra thiên hạ.Người khen cạn lời,người chê tẹt ga.Chính mỗ cũng liên tục phải điều chỉnh vị giám sát, điều hành thợ. Hóa ra cái nhà cũng như một cuốn sách viết ra.Chuyện khen chê ,sự vừa ý và chưa vừa ý của chính tác giả cũng là sự thường tình.Cái chính là sự tồn tai của cái nhà, của tác phẩm. Chuyện đúc cầy giữa đường giờ mỗ mới thấm và bản lĩnh một ông chủ,một tác giả mỗ vẫn cho là hàng đầu và cực ki quan trọng. Cái nhà mình xây cũng như tác phẩm mình viết là biểu hiện đúng nhất khả năng của mỗi con người