Nếu như có một ngày

Nếu như có một ngày, người yêu tôi muốn rời bỏ tôi. Tôi sẽ chỉ trả lời 2 chữ: ” Được thôi”. Tôi sẽ im lặng chứ không hỏi người ấy rằng: ” Tại sao?Rốt cuộc em đã làm gì sai?”
Trải qua rồi tôi mới hiểu. Nếu như đối phương đã quyết định chia tay thì nhất định đã chuẩn bị tốt lý do. Tôi không muốn nghe cái cớ có vẻ quang minh chính đại đã được chuẩn bị rất lâu trước đó
Phàm là rời đi thì nhất định không còn thuộc về tôi nữa. Chỉ chúc người hạnh phúc. Và hãy xóa bỏ tất cả về nhau.
See Translation