Một bộ phim rất ý nghĩa nha mn:

Một bộ phim rất ý nghĩa nha mn:
“Như Ý Chúa cho Cha và Ông ấy lại gặp gỡ nhau… người khi xưa đã cướp đi mạng sống người thân yêu của Cha….như 1 thử thách ,cú sốc mà Chúa dành cho Cha vậy…nhưng Cha đã vâng theo ý Chúa…và Cha đã cứu rỗi được 1 linh hồn bình an 🙁 còn Ông ấy nhờ lòng thương xót Chúa dành cho Ông ấy mà Ông ấy đã can đảm đến với Chúa qua bí tích hoà giải để nhờ sự quan phòng của Chúa mà Ông ấy có thể đầu thú mọi sự …Cha đã làm chứng cho tình yêu Chúa thể hiện qua sự tha thứ của vị linh mục thật quá lớn lao…”