Mình lúc nào cũng thấy rất vui khi nhìn ngôi trường này

Mình lúc nào cũng thấy rất vui khi nhìn ngôi trường này.
Nó đẹp, nó cần thiết cho các em nhỏ.
Nó có thể không được xây nếu không ai chịu đi đến đó, không ai nghĩ phải xây và không ai bỏ tiền.
Mình biết nhiều người chả làm gì tốt cho ai, kể cả nghĩ tốt thôi cũng không thuộc thói quen.
Thế nên mình kệ những người có thói quen nghĩ ác.
Mình chỉ nghĩ đến mấy trăm cháu miền núi có nơi để học.