Mấy nay tâm lý bất ổn quá

Mấy nay tâm lý bất ổn quá, bữa coi The Remix cái tự nhiên mê ST, xong coi Cover Star cái mê quá mê Trịnh Thăng Bình, cái bữa nay coi Mặt Nạ Ngôi Sao cái cuồng điêng vì Hằng Pingpong….trời ơi là trời, 30 tuổi đầu mà còn mang trái tim fan-girl kiểu tuổi dậy thì mới nhú là sao? =)))