May mà từ trước tới giờ đã theo triết lý “cuộc sống là những trải nghiệm

May mà từ trước tới giờ đã theo triết lý “cuộc sống là những trải nghiệm…”, “hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến” nên giờ mới thấy các trải nghiệm đã qua quý giá biết nhường nào, có thành, có bại nhưng nếu biết dừng, biết đủ, ít ham muốn vật chất, bỏ hết tham, sân, si thì sẽ sớm đạt đến trạng thái bình an, thảnh thơi và tự do thực sự. Em cảm ơn một người anh, một người thầy đã luôn chia sẻ và dẫn dắt em, em hy vọng sẽ sớm được như anh ạ 🙂