MẶT NẠ

MẶT NẠ
Mặt nạ ,tối nào cũng đắp mặt nạ rồi .
Nên Phượng biết thừa các loại mặt nạ và có rất nhiều loại :
– Loại đắp vào cười người
– Loại đắp vào người cười
– Loại đắp vào cười người , người cười
– Loại đắp vào người cười , cười người
Tất cả các loại mặt nạ này chỉ có tác dụng :
TỰ NGỬA MẶT MÌNH LÊN TRỜI NHỔ NƯỚC BỌT .
THÌ BÃI NƯỚC BỌT RƠI VÀO ĐÂU ??????
Đúng là : Khôn lắm đồ ngu ạ !!!!!!!

32 comments on “MẶT NẠ

  1. Cuong Phuong Pham Tran

    Bố đợi tý có diễn viên nhắn tin riêng cho bố mời bố xem .
    Mà nhà bố còn ai gọi hết ra để diễn viên khiêm con rối mời xem một thể .

  2. Minh Ánh Thuế Acitex

    Khi đắp mặt nạ, ngứa cổ nhổ nước bọt lên trời lại rơi đúng vào bản mặt mình thì bóc luôn cái mặt nạ đó vứt mịa vào sọt rác cho đỡ dây bẩn vào những ng xung quanh Huyen Jones, Cuong Phuong Pham Tran?

Comments are closed.