MẶT NẠ

MẶT NẠ
Mặt nạ ,tối nào cũng đắp mặt nạ rồi .
Nên Phượng biết thừa các loại mặt nạ và có rất nhiều loại :
– Loại đắp vào cười người
– Loại đắp vào người cười
– Loại đắp vào cười người , người cười
– Loại đắp vào người cười , cười người
Tất cả các loại mặt nạ này chỉ có tác dụng :
TỰ NGỬA MẶT MÌNH LÊN TRỜI NHỔ NƯỚC BỌT .
THÌ BÃI NƯỚC BỌT RƠI VÀO ĐÂU ??????
Đúng là : Khôn lắm đồ ngu ạ !!!!!!!