MẤT BAO NHIÊU NĂM NỮA

MẤT BAO NHIÊU NĂM NỮA?
Bữa trưa mấy anh em ngồi chuyện trò về việc một nhà văn đang sinh sống ở Mỹ từ chối về nước dự cuộc gặp mặt giữa Hội Nhà văn Việt Nam và các nhà văn Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Người thì bảo ông Phan Nhật Nam cố chấp, người thì bảo ông ấy có lí, cần phải đặt mình vào hoàn cảnh ông ấy để hiểu… Tự dưng bữa ăn trầm xuống.
Nhà cháu thuộc lớp hậu sinh, không dám lạm bàn. Chỉ biết buồn. Rất buồn. Đầu cứ ong ong một câu của ai đó (hình như của cụ Võ Văn Kiệt) đại ý, để thống nhất được đất nước chúng ta phải mất 20 năm cùng với bao nhiêu xương máu. Nhưng để thống nhất được lòng người thì phải lâu hơn.
Lâu là bao nhiêu năm nữa?