kể chuyện khách :

kể chuyện khách :
đại khái lần đầu sang các nước kiểu việt nam, lên xe được ngồi ghế trên, sau đi nửa vòng hà nội, áo ướt sũng dù máy lạnh chạy hết công suất, may quần chưa ướt, chân tê cứng, tay tím lại vì nghiến răng quá mạnh…
vào bàn ăn mà răng còn lập cập
lo quá, có khi bạn trốn về mất.