HỌC LẠI THÔI

HỌC LẠI THÔI
( họa)
Ta người vịnh phú chỉ bằng không
Lại cứ đua đòi sánh bắc đông
Vác bút làm thơ ôi tự nghĩ
Ngông !
Đã dở thì thôi chớ thả vần
Câu từ khiến bẩn cả trời xuân
Muôn người có lẽ đang la tớ
Đần !
Kêu mình tựa kẻ chả còn tâm
Ngố vậy se sua phú vịnh tầm
Chắc đoạn thần kinh nào chạm khiến
Hâm !
Muốn đẹp nhà thì phải quét vôi
Thôi ta luyện lại phú cho rồi
Nung từ ngữ nóng cho vào lửa…
Tôi
23/05/2017- Đào Mạnh Hà
————-+
GỌI LÀ…
Nghĩ ngợi cho nhiều có tửng không
Âm thầm thoải mái mặc xuân đông
Rong chơi thỏa thích đời gió lộng
Ngông!?…
Chiều thơ sáng nhạc khổ gieo vần
Túi rỗng tình nồng chỉ mộng xuân
Lặng lẽ đi về không hỏi vấn
Đần!?…
Đẹp xấu không màng chỉ giữ tâm
Điều hay bạn tốt mãi sưu tầm
Bao phen trải nghiệm còn chưa thấm
Hâm!?…
Dù đời đối xử bạc như vôi…
Vẫn được lang thang thấy đủ rồi
Khổ cực kinh qua đà dẫn lối
Tôi!….
Trường Sơn Tuệ Nhẫn
——— XƯỚNG ————————
TỰ TRÀO
Muốn sánh vai cùng lão Ngộ Không
Vượt ngàn suối biển khắp tây đông
Gậy thần như ý bình thiên hạ
Ngông !
Loay hoay ngọn bút định gieo vần
Kết bạn thi đàn xướng. họa xuân
Niêm luật ngôn từ sao cứ lệch
Đần !
Chí đoản tài hèn vẫn quyết tâm
Vươn vai nghễnh cổ rướn cao tầm
Bút cùn vẫn cố mài cho sắc
Hâm !
Nực cười xem phấn đọ cùng vôi
Thấm tháp gì đâu biết cả rồi
Ai dại đem thân liều đến thế
Tôi !
21/5/2017- Nguyễn Trâm

16 comments on “HỌC LẠI THÔI

 1. Tin Vo Tat

  Cụ Hà quả thật quá cao tay
  Thi hứng trào dâng viết cả ngày
  Tứ đẹp long lanh từ lại rất…
  Hay!

 2. Tin Vo Tat

  Cho đệ hỏi thể này là gì? Trước có chơi nhưng lâu quá quên mất

 3. Trần Minh Hùng

  Thể thơ này dễ… MÓC HỌNG nhau lắm cụ Hà Đào Mạnh Hà
  nhỉ..?

 4. Tuệ Nhẫn Trường Sơn

  Nghĩ ngợi cho nhiều có tửng không
  Âm thầm thoải mái mặc xuân đông
  Rong chơi thỏa thích đời gió lộng…
  Ngông!….

 5. Tuệ Nhẫn Trường Sơn

  Chiều thơ sáng nhạc khổ gieo vần
  Túi rỗng tình nồng chỉ mộng xuân
  Lặng lẽ đi về không hỏi vấn…
  Đần!?….

  1. Đào Mạnh Hà

   O hay như khổ đầu Trường Sơn Tuệ Nhẫn ơi. Chơi hết bài đi

 6. Tuệ Nhẫn Trường Sơn

  GỌI LÀ…

  Nghĩ ngợi cho nhiều có tửng không
  Âm thầm thoải mái mặc xuân đông
  Rong chơi thỏa thích đời gió lộng
  Ngông!?…

  Chiều thơ sáng nhạc khổ gieo vần
  Túi rỗng tình nồng chỉ mộng xuân
  Lặng lẽ đi về không hỏi vấn
  Đần!?…

  Đẹp xấu không màng chỉ giữ tâm
  Điều hay bạn tốt mãi sưu tầm
  Bao phen trải nghiệm còn chưa thấm
  Hâm!?…

  Dù đời đối xử bạc như vôi…
  Vẫn được lang thang thấy đủ rồi
  Khổ cực kinh qua đà dẫn lối
  Tôi!….

  24 – 05 – 2017

Comments are closed.