HOÀNG HÔN BẾN BẠC

HOÀNG HÔN BẾN BẠC
Chiều nay mặt trời ốm quá, thế mà trong vòng mấy phút cuối cũng rẽ mây ló ra nhưng bị rơi tõm ngay vào cái bẫy đã đặt sẵn: Lưới đan đổ bê tông của công trình ngay cạnh Bến Bạc. Vội né ra bên cạnh thì gặp một cái ống sắt to rỉ trên đê. Túm lại ngắm cũng hay chứ vào ảnh thì không đâu ra đâu cả. Chỉ được ông mặt trời đẹp mấy phút cuối chứ không có gì để xứng với ông.
Nhưng cũng thích cảnh ông bị rơi tõm vào lưới sắt đan!