HIỂU ĐÚNG VAI TRÒ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP RẤT QUAN TRỌNG

HIỂU ĐÚNG VAI TRÒ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP RẤT QUAN TRỌNG.
Qua 2 ngày cùng các anh chị moi móc các góc khuất và vai trò thật sự của chủ doanh nghiệp là gì? Moi ra xong nhìn biết mình đang ở đâu luôn.
Mổ xẻ, phân tích ra từng chi tiết mới thấy lượng kiến thức để vận hành công ty phát triển không hề nhỏ. Tại sao có một số cty tuy nhỏ về qui mô nhưng tốc độ phát triển khá ấn tượng? Tại sao một số công ty sau một thời gian phát triển có thể đóng gói để đem bán nhân rộng?
Chủ doanh nghiệp phải biết cách làm biến thì công ty mới tồn tại và phát triển được, để làm được điều đó cần phải hiểu đúng và làm đúng.
Hai ngày học với anh Lê Minh Mẫn và các anh chị cập nhật được rất nhiều kiến thức từ: vai trò thật sự của chủ doanh nghiệp, hiểu đúng về bán hàng và tính ứng dụng trong vai trò chủ doanh nghiệp, phương pháp chuẩn bị bán hàng chuyên nghiệp cho nhân viên, lập kế hoạch bán hàng hiệu quả, phương pháp giao chỉ tiêu bán hàng hiệu quả, nghệ thuật chăm sóc khách hàng.v.v. khoái nhất là kỹ năng mua hàng.
Kỹ năng mua hàng rất quan trọng ở mỗi công ty. Khi mổ xẻ ở kỹ năng này mới hiểu tại sao các công ty lớn, công ty chuyên nghiệp họ có luôn bộ phận chỉ lo việc mua hàng. Hiểu xong đã gì đâu.
Cám ơn anh Mẫn và các anh chị đã dành thời gian 2 ngày cuối tuần mổ xẻ và chia sẻ các góc khuất trong doanh nghiệp để anh em làm việc cho ra chuyện.
Www.nguyenngocquy.com