Hành vi của ông này không chỉ là khôn lỏi khôn vặt như bài dưới đây của Trương Duy Nhất phân tích mà là vô văn hoá

Hành vi của ông này không chỉ là khôn lỏi khôn vặt như bài dưới đây của Trương Duy Nhất phân tích mà là vô văn hoá, phản văn hoá, thiền cận và thực dụng một cách trắng trợn trong ứng xử văn hoá ở tầm quốc tế. Nếu ông này được chọn thì UNESCO cũng chẳng ra gì, một tổ chức văn hóa sang trọng đã bị một con buôn thao túng công khai, trắng trợn và thô bỉ như phẩm chất của thể chế hiện hành.