Hàng có sẵn rồi ạ

Hàng có sẵn rồi ạ, bán từ sáng mà dừ mới có mạng ổn để đăng bài đây ạ
Bưởi nhà e là bưởi năm roi phúc sang hàng công ty đàng hoàng nhá. Quả size bé nhưng vỏ mỏng, lóc vỏ, ko hạt và ngọt.
100k/5 quả
190k/10 quả nhé