Giới thiệu về máy siêu âm mối hàn

Mọi phép kiểm tra siêu âm đều phải tuân theo một quy trình chi tiết được soạn thảo. Những phép kiểm tra siêu âm các mối hàn và các vật liệu rèn đúc rất phức tạp, trong quy trình đó không thể thiếu dụng cụ hỗ trợ, đó là máy siêu âm mối hàn. 
Máy siêu âm mối hàn được dùng để siêu âm dò tìm, phát hiện, đo kích thước khuyết tật trọng mối hàn, kim loại đúc, đo chiều dày lớp sơn, lớp mạ, đo chiều dày vật liệu, kim loại nền mà không cần cạo bỏ lớp sơn, lớp mạ, đánh giá khuyết tật trong mối hàn, kim loại đúc được chấp nhận hay loại bỏ theo các tiêu chuẩn.
Phép kiểm tra siêu âm được thực hiện như thế nào?
Các bước kiểm tra:
          Khi kiểm tra các sản phẩm đúc và rèn thì thường là sau khi xử lý nhiệt làm mịn hạt và sau khi gia công cơ khí thô. Với các mối hàn bình chịu áp lực, việc kiểm tra cuối cùng phải được hoạch định sau khi thử thủy lực. Có thể có nhiều hơn một giai đoạn chế tạo cần được kiểm tra. Các tiêu chuẩn và quy phạm sẽ chỉ rõ giai các giai đoạn cần được tiến hành kiểm tra.
Chuẩn bị bề mặt:
Khi kiểm tra siêu âm, các bề mặt tiếp xúc phải được làm phẳng và nhẵn. Đế đầu dò cần phải được tạo dạng để truyền âm một các hiệu quả vào vật liệu kiểm tra nếu các phép kiểm tra được thực hiện từ các bề mặt cong. 
Chuẩn bị thiết bị
Các thiết bị được sử dụng bao gồm máy siêu âm mối hàn, máy dò khuyết tật, chất tiếp âm, các khối hiệu chỉnh độ nhạy và cách khối hiệu chỉnh dải. 
Kiểm tra thiết bị
Toàn bộ các phép kiểm tra được tiến hành để đảm bảo là các thiết bị kiểm tra khuyết tật được sử dụng ở trong tình trạng làm việc tốt, đặc biệt là quy trình sử dụng máy siêu âm mối hàn được diễn ra bảo đảm chất lượng.
Hiệu chỉnh dải
Hiệu chỉnh độ nhạy
Quét
Cần phải bao gồm sự mô tả chi tiết các phép quét. Các sơ đồ sẽ thể hiện tốt nhất điều này. Cần phải chỉ rõ độ nhạy quét và hiệu chỉnh dải cho mỗi phép quét. Điều quan trọng là để thu được phép kiểm tra toàn thể đối tượng, khi việc quét được thực hiện từ các bề mặt cong, cần phải chỉ rõ mực độ tối thiểu của việc phủ đầu dò được yêu cầu.
Ghi chép:
Có 3 chi tiết quan trọng cần ghi chép:
Đầu tiên, mức khảo sát: Mức độ của chỉ thị cần phải được khảo sát
Thứ hai, mức ghi nhận: Mức chỉ thị cần phải được báo cáo. 
Thứ ba, phương pháp chuẩn để thiết lập điểm chuẩn ghi.
Báo cáo
Tất cả các mục của báo cáo cần phải được thể hiện trong phần này. Việc cung cấp một dạng báo cáo cần chuẩn sẽ quyết định việc có đạt được một tiêu chuẩn báo cáo đồng nhất hay không.