EMPLOYER BRANDING

EMPLOYER BRANDING
Tôi luôn tôn trọng các giá trị của con người. Tôi tuyệt đối cho rằng không nên xem con người là công cụ trong việc triển khai công việc. Nhân sự nào cũng mang những vai trò và trách nhiệm của họ, việc họ làm tốt những công việc họ đang đóng góp cho bức tranh chung về sự phát triển của tổ chức được hoàn thiện, cho dù là bác bảo vệ, chị lao công, anh thủ kho, anh giao nhận hay quản lý cấp trung, cấp cao.
Tôi không xây dựng công ty, tôi xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng. Thương hiệu tuyển dụng phải bắt đầu bằng một bản sắc văn hóa thương hiệu rõ ràng từ hạ tầng đến thượng tầng mà thương hiệu tôn trọng.
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng là xu thế trong thời đại hiện mà mạng xã hội đang đóng vai trò quá lớn. Ở Việt Nam gần có 1/3 dân số sử dụng mạng xã hội. Những chia sẻ tiêu cực hay tích cực rất thật của nhân viên về công ty của họ được xem như một thông điệp rất đáng tin trong con mắt của khách hàng tiềm năng.
Và tất nhiên thương hiệu đều phải bắt đầu từ cả nội lực (giá trị thật), và truyền thông truyền miệng (WOM), thì mới là một thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh.
Có rất nhiều thứ khiến một công ty không thể phát triển bền vững, và một trong những chữ quan trọng đó chính là Style (Leading Style) của ông chủ. Và thương hiệu tuyển dụng có thật sự mạnh từ cốt lõi hay không cũng chính bắt đầu từ phong cách lãnh đạo từ trên xuống.
Trong 7 căn bệnh hay mắc phải của DN Việt, trong đó căn bệnh về phong cách lãnh đạo không phù hợp là một trong những nguyên nhân đóng vai trò quan trọng nhất cho việc giữ nhân sự chủ chốt hay nhận sự đang hoạt động trông công ty.
Người ta lại chả báo, cách để hiểu một người nhanh nhất là nhìn xem cách bạn họ, bạn bè họ, nhân viên họ đối xử với họ như thế nào, đấy sao.
Đó là lý do tôi luôn tôn trọng các giá trị về con người, vì họ chính là những người truyền thông tốt nhất về các giá trị cho doanh nghiệp.
TIn mình đi. Đừng tính toán quá với họ, bạn sẽ mất nhiều hơn là được đấy.
Phung Le Lam Hai