EM PHẠT

EM PHẠT !
( Truyện vui…không có phịa )
Trong phòng VIP của một nhà hàng sang trong,có hai người đàn ông chén tạc chén thù. Một người trẻ hơn nói :
-Thầy với em lâu ngày được gặp lại nhau. Gác lại vai vế thầy trò, thầy với em là hai người đàn ông, nhậu hết mình thầy nhé ?
-Ô kê ! em là người đàn ông thành đạt.Thầy tự hào về em. Thưởng em một li.
Cuộc nhậu rôm rả. Thưởng qua, phạt lại, bia chồng lên bia. Người thầy phều phào nói :
-Sao hôm nay em phạt tôi nhiều thế ?
– Ngày còn đi học thầy phạt em liên tục đó sao ?
-Ngày ấy em chơi bời lêu lổng chả chịu học hành. Tôi thương em nên phạt em để em nên người.Ông bà nói, thương cho roi cho vọt mà em !
– Em hiểu rồi. Em cám ơn thầy. Ngày nay thương cho bia cho rượu. Em thương thầy…Em phạt !