Dunkirk

1  
Dunkirk … 400.000 men couldn’t get home, so home came for them…
In Nolan we trust …

3 comments on “Dunkirk

    1. Anonymous Post author

      Chị cũng thế em ạ … Nhất là đất nước mình cũng đã trải qua chiến tranh

    2. Anonymous Post author

      Trong thời cuộc giành giật giữa sự sống và cái chết. Con người ta mạnh mẽ hơn chị nhỉ

Comments are closed.