Đứa thứ 2 rồi mà vẫn như đứa đầu

1  
Đứa thứ 2 rồi mà vẫn như đứa đầu
See Translation