Dù đục dù trong con sông vẫn chảy

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tim?
Khi yêu ai đó, bạn đừng viết tên họ lên trái tim, mà hãy viết vào một hình tròn, bởi chỉ có thế mới không có điểm đầu và điểm kết thúc, trái tim rất đẹp, nhưng chỉ là biểu tượng, hình tròn tuy hơi nhàm chán nhưng nó là thực tế.
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nông nổi cơ đồ đắm biển sâu
Mọi thứ đều phải kết thúc, nếu nó còn dằn vặt bạn nghĩa là nó chưa kết thúc.