Đói

Đói, mò vào chợ Hội An ăn quà, rất nhiều món ngon dân gian. Đi đến đâu cũng đc chào mời bằng tiếng Anh, tiếng Trung có cả tiếng Nhật, nể các mệ quá.
Đây thì 1 câu bẻ đôi cũng đek biết, lướt qua các hàng thơm nức mũi chỉ mỉm nhè nhẹ và “no no”. Đã tưởng tây cho tưởng luôn, đến hàng cuối chợ một mệ đi theo cầm cái quạt quạt cho tây áo đỏ, mệ cười cầu tài “hê lô, hao ai iu”, đáp lễ “thanh kìu, am phaiiiiiiii”. Câu tiếng Anh dài nhất trong đời, thề.
Hết cmn chợ, sĩ diện chấp nhận đói :v
Ngoài lề: tây nó có đội mũ lệch thế này ko hả các mẹ.