Đến Hà tây còn sát nhập về Hà nội cái rụp thế thì có gì mà ko bỏ được lịch nghỉ Tết âm lịch

Đến Hà tây còn sát nhập về Hà nội cái rụp thế thì có gì mà ko bỏ được lịch nghỉ Tết âm lịch, phỏng ạ? Quan trọng là có QTCT hay ko thôi! Mà quyết tâm thì từ đâu ra? Biết rồi còn hỏi!!!
Nhớ bài thơ Cô gái Hà nội 4 ngày xưa học:
Cô gái Sơn Tây
Yếm thủng tầy giần
Răng đen hạt nhót
Chân đi cù lèo.
Tóc rễ tre chải lược bồ cào
Xù xì da cóc hắc lào tứ tung
Trên đầu chấy rận như sung
Rốn lồi quả quýt má hồng trôn niêu
Cô tưởng mình cô ái ố mĩ miều
Chồng con chẳng lấy để liều thân ru
Nách cô thơm như hai ổ chuột chù
Mắt thì gián nhấm lại gù lưng tôm.
Bánh đúc cô nếm nồi ba
Mía re tráng miệng hết vài trăm cây
Giã gạo vú chấm đầu chày
Xay thóc cả ngày được một đấu ba
Con giận bằng con ba ba
Đêm nằm nó gáy cả nhà thất kinh
Hàng xóm vác gậy đi rình
Hóa ra giận đực nóng mình bò ra.
Đêm nằm cô nghĩ gần xa
Giật mình một cái gẫy ba cái thang giường.