Cuộc sống của tôi hiện tại đang chìm đắm trong bế tắt

Cuộc sống của tôi hiện tại đang chìm đắm trong bế tắt, có rất nhiều thứ mà tôi không biết phải diễn tả cảm giác ra làm sao, người mà tôi xem như là tất cả, vậy mà họ chỉ xem tôi…”từng là tất cả,mà thôi…”
Tôi muốn diễn tả hết cảm xúc của mình, muốn anh biết, muốn anh nghe. Ngày không anh tôi chưa một lần được gọi là hoàn hảo, tôi thường đi với những đứa bạn để thôi ngừng suy nghĩ về anh trong chốc lát, vì trong trí óc tôi lúc nào cũng nhớ về anh, có lẽ anh chưa từng biết.!!
Ngay lúc này tôi chỉ muốn ngủ một giấc,để thôi đi cảm xúc mà tôi chưa từng muốn.!!
See Translation