Cuộc đời quay qua quay lại hỏi nhau vài câu này:

Cuộc đời quay qua quay lại hỏi nhau vài câu này:
1. Mấy tháng tuổi rồi?
2. Học lớp mấy?
3. Học ngành gì?
4. Làm ở đâu?
5. Uống được mấy chai?
6. Về hưu chưa?
7. Dạo này khoẻ không?
8. Anh 75 hả? vậy là thua tui.
See Translation