Chưa kịp đi chơi đã phải về

1 1 1 1  
Chưa kịp đi chơi đã phải về! Thôi bye HN, nóng quá chịu ko nổi
See Translation