Chị xây dựng hệ thống bằng cách riêng của chị

Chị xây dựng hệ thống bằng cách riêng của chị, mong là toàn hệ thống tuân thủ những nội quy chị đặt ra, để c được đi đúng đường.
Vậy sẽ có lợi cho toàn hệ thống.
Hỗ trợ giá như phá giá, ép nhau gây mất đoàn kết hệ thống c loại khỏi hệ thống ngay lập tức. Kinh doanh phải có lợi nhuận là đúng, nhưng để lâu dài phải có cả luật + đạo đức.
Cty được xây dựng từ mồ hôi + nước mắt + tiền + tâm + lực mới được như hôm nay. Không thể vì vài trăm triệu hay vài tỷ của ai đó mà làm nó sụp đổ được.
Vậy nên ai có ý định vào hệ thống chỉ vì muốn kiếm tiền mà ko màng đến suy vong của thương hiệu, bất chấp luật định, xin mời đi ra giùm nhé.
Đây là một môi trường trong sạch …. xin đừng làm nó vẩn đục.
CẢM ƠN
Trợ lý Mỹ Ngọc vui lòng xử lí công việc nhanh-gọn- lẹ. Để chế còn triển khai cái mới.